Legemiddelvisning

Atorvastatin Aristo - 10 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Atorvastatin Aristo
Virkestoff: Atorvastatinkalsiumtrihydrat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 10 mg

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Utgått
Markedsføringsdato: 01.02.2022
MT-status: Avregistrert
Innehaver: Aristo Pharma GmbH
MT-nummer: 20-13331
MT-dato: 13.11.2020
MT avregistrert dato: 12.12.2023