Legemiddelvisning

ViATIM - 25 mikrog/ dose / 160 E/ dose

Injeksjonsvæske, suspensjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: ViATIM
Virkestoff: Salmonella Typhi Vi polysakkarid / Hepatitt A-virus, inaktivert
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, suspensjon
Styrke: 25 mikrog/ dose / 160 E/ dose
Pakning: Tokammersprøyte 1 dose
Kanyle 1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: J07CA10
Varenummer: 062440

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 02.07.2018
MT-status: Markedsført
Innehaver: Sanofi Pasteur Europe
MT-nummer: 02-1106
MT-dato: 18.12.2002

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 382.28
Maksimal utsalgspris for apotek: 526.00
Trinnpris: -
Refusjonspris: -