Legemiddelvisning

Bufomix Easyhaler - 160 mikrog / 4.5 mikrog

Inhalasjonspulver

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Bufomix Easyhaler
Virkestoff: Budesonid / Formoterolfumaratdihydrat
Legemiddelform: Inhalasjonspulver
Styrke: 160 mikrog / 4.5 mikrog
Pakning: Inhalator med beskyttelseshylster 120 doser
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: R03AK07
Varenummer: 382764

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.04.2017
MT-status: Markedsført
Innehaver: Orion Corporation - Espoo
MT-nummer: 13-9511
MT-dato: 25.04.2014

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 291.52
Maksimal utsalgspris for apotek: 407.90
Trinnpris: 285.60
Refusjonspris: 285.60