Legemiddelvisning

Cholestagel - 625 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Cholestagel
Virkestoff: Kolesevelamhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 625 mg
Pakning: Flaske av plast 180 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C10AC04
Varenummer: 098804

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 24.10.2017
MT-status: Markedsført
Innehaver: Cheplapharm Arzneimittel GmbH
MT-nummer: EU/1/03/268/004
MT-dato: 22.12.2008

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1054.01
Maksimal utsalgspris for apotek: 1380.10
Trinnpris: -
Refusjonspris: -