Legemiddelvisning

Adalat Oros - 30 mg

Depottablett

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Adalat Oros
Virkestoff: Nifedipin
Legemiddelform: Depottablett
Styrke: 30 mg
Pakning: Blisterpakning 98 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C08CA05
Varenummer: 009061

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.10.2015
MT-status: Markedsført
Eksportland: Hellas
Innehaver: Orifarm AS
MT-nummer: 17-11937
MT-dato: -

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 240.11
Maksimal utsalgspris for apotek: 342.40
Trinnpris: 247.80
Refusjonspris: 247.80