Legemiddelvisning

Bavencio - 20 mg/ ml

Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Bavencio
Virkestoff: Avelumab
Legemiddelform: Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 20 mg/ ml
Pakning: Hetteglass 10 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L01XC31
Varenummer: 477913
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.11.2017
MT-status: Markedsført
Innehaver: Merck Europe B.V.
MT-nummer: EU/1/17/1214/001
MT-dato: 18.09.2017

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 8979.34
Maksimal utsalgspris for apotek: 11541.00
Trinnpris: -
Refusjonspris: -