Legemiddelvisning

Ikervis - 1 mg/ ml

Øyedråper, emulsjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Ikervis
Virkestoff: Ciklosporin
Legemiddelform: Øyedråper, emulsjon
Styrke: 1 mg/ ml
Pakning: Endosebeholder 30x0.3 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: S01XA18
Varenummer: 392390

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.11.2015
MT-status: Markedsført
Innehaver: Santen Oy
MT-nummer: EU/1/15/990/001
MT-dato: 19.03.2015

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 675.12
Maksimal utsalgspris for apotek: 897.00
Trinnpris: -
Refusjonspris: 897.00