Legemiddelvisning

Alendronat Sandoz - 70 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Alendronat Sandoz
Virkestoff: Alendronatnatriumtrihydrat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 70 mg
Pakning: Blisterpakning 12 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: M05BA04
Varenummer: 108628

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.12.2008
MT-status: Markedsført
Innehaver: Sandoz - København
MT-nummer: 07-4904
MT-dato: 05.05.2008

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 199.19
Maksimal utsalgspris for apotek: 290.20
Trinnpris: 144.70
Refusjonspris: 144.70