Legemiddelvisning

Jaydess - 13.5 mg

Intrauterint innlegg

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Jaydess
Virkestoff: Levonorgestrel
Legemiddelform: Intrauterint innlegg
Styrke: 13.5 mg
Pakning: Eske 1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: G02BA03
Varenummer: 511932
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2014
MT-status: Markedsført
Innehaver: Bayer AB - Solna
MT-nummer: 11-8775
MT-dato: 17.01.2013

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 920.73
Maksimal utsalgspris for apotek: 1210.20
Trinnpris: -
Refusjonspris: -