Legemiddelvisning

Pramipexole Orion - 0.18 mg

Tablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Pramipexole Orion
Virkestoff: Pramipeksoldihydrokloridmonohydrat
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 0.18 mg
Pakning: Blisterpakning 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N04BC05
Varenummer: 102175

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.02.2012
MT-status: Markedsført
Innehaver: Orion Corporation Orion Pharma, Espoo
MT-nummer: 08-5836
MT-dato: 16.02.2010

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 63.42
Maksimal utsalgspris for apotek: 117.10
Trinnpris: 87.80
Refusjonspris: 87.80