Legemiddelvisning

Ajovy - 225 mg

Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Ajovy
Virkestoff: Fremanezumab
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte
Styrke: 225 mg
Pakning: Ferdigfylt sprøyte 1x1.5 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: N02CD03
Varenummer: 383037

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.07.2019
MT-status: Markedsført
Innehaver: Teva GmbH
MT-nummer: EU/1/19/1358/001
MT-dato: 28.03.2019

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 3869.83
Maksimal utsalgspris for apotek: 4954.80
Trinnpris: -
Refusjonspris: -