Legemiddelvisning

Anastrozol Medical Valley - 1 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Anastrozol Medical Valley
Virkestoff: Anastrozol
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 1 mg
Pakning: Blisterpakning 98 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L02BG03
Varenummer: 398102

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.06.2020
MT-status: Markedsført
Innehaver: Medical Valley Invest AB
MT-nummer: 11-8798
MT-dato: 27.03.2013

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1522.79
Maksimal utsalgspris for apotek: 1977.80
Trinnpris: 1287.10
Refusjonspris: 1287.10