Legemiddelvisning

Imigran - 50 mg

Tablett

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Imigran
Virkestoff: Sumatriptansuksinat
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 50 mg
Pakning: Blisterpakning 12 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N02CC01
Varenummer: 186208

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Markedsført
Eksportland: Frankrike
Innehaver: Orifarm AS
MT-nummer: 04-2990
MT-dato: 19.04.2005

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 257.77
Maksimal utsalgspris for apotek: 364.90
Trinnpris: 112.70
Refusjonspris: 112.70