Legemiddelvisning

Januvia - 100 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Januvia
Virkestoff: Sitagliptinfosfatmonohydrat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 100 mg
Pakning: Blisterpakning 98 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: A10BH01
Varenummer: 052501

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.07.2009
MT-status: Markedsført
Eksportland: EU
Innehaver: Farmagon
MT-nummer: 09-6572
MT-dato: 18.04.2009

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1052.21
Maksimal utsalgspris for apotek: 1377.80
Trinnpris: -
Refusjonspris: 1377.80