Legemiddelvisning

Januvia - 100 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Januvia
Virkestoff: Sitagliptinfosfatmonohydrat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 100 mg

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Utgått
Markedsføringsdato: 01.07.2009
MT-status: Avregistrert
Eksportland: EU
Innehaver: Farmagon
MT-nummer: 09-6572
MT-dato: 18.04.2009
MT avregistrert dato: 15.12.2019