Legemiddelvisning

Arexvy - 120 mikrog

Pulver og suspensjon til injeksjonsvæske, suspensjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Arexvy
Virkestoff: Respiratorisk syncytialt virus prefusjon F protein, rekombinant, med adjuvans AS01E
Legemiddelform: Pulver og suspensjon til injeksjonsvæske, suspensjon
Styrke: 120 mikrog
Pakning: 1 sett
Hetteglass 0.5 ml
Hetteglass 120 mikrog
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: J07BX05
Varenummer: 041312
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.08.2023
MT-status: Markedsført
Innehaver: GlaxoSmithKline Biologicals S.A.
MT-nummer: EU/1/23/1740/001
MT-dato: 06.06.2023

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1800.00
Maksimal utsalgspris for apotek: 2342.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: -