Legemiddelvisning

Drytec TM -

Radionuklidegenerator

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Drytec TM
Virkestoff: Natriummolybdat Mo-99 omdannes til natriumperteknetat Tc-99m
Legemiddelform: Radionuklidegenerator
Styrke:

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Avregistrert
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Avregistrert
Innehaver: GE Healthcare B.V.
MT-nummer: 0000-08323
MT-dato: 07.04.1999
MT avregistrert dato: 04.06.2020