Legemiddelvisning

Drytec TM -

Radionuklidegenerator

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Drytec TM
Virkestoff: Natriummolybdat Mo-99 omdannes til natriumperteknetat Tc-99m
Legemiddelform: Radionuklidegenerator
Styrke:
Pakning: Radionukleidegenerator 40 GBq
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: V09FX01
Varenummer: -

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: GE Healthcare B.V.
MT-nummer: 0000-08323
MT-dato: 07.04.1999

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 14279.99
Maksimal utsalgspris for apotek: 18243.20
Trinnpris: -
Refusjonspris: -