Legemiddelvisning

Ketoconazole HRA - 200 mg

Tablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Ketoconazole HRA
Virkestoff: Ketokonazol
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 200 mg
Pakning: Blisterpakning 60 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: J02AB02
Varenummer: 110496

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.07.2015
MT-status: Markedsført
Innehaver: HRA Pharma Rare Diseases
MT-nummer: EU/1/14/965/001
MT-dato: 19.11.2014

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 5438.81
Maksimal utsalgspris for apotek: 6970.70
Trinnpris: -
Refusjonspris: -