Legemiddelvisning

Leuprorelin Sandoz - 5 mg

Implantat

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Leuprorelin Sandoz
Virkestoff: Leuprorelinacetat
Legemiddelform: Implantat
Styrke: 5 mg
Pakning: Ferdigfylt sprøyte 1x1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L02AE02
Varenummer: 069017

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.03.2013
MT-status: Markedsført
Innehaver: Sandoz - København
MT-nummer: 09-6593
MT-dato: 21.04.2010

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 2141.26
Maksimal utsalgspris for apotek: 2766.40
Trinnpris: -
Refusjonspris: 2766.40