Legemiddelvisning

Olmetec Comp - 20 mg / 12.5 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Olmetec Comp
Virkestoff: Olmesartanmedoksomil / Hydroklortiazid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 20 mg / 12.5 mg

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Utgått
Markedsføringsdato: 01.04.2007
MT-status: Avregistrert
Innehaver: Daiichi Sankyo Europe GmbH
MT-nummer: 05-3517
MT-dato: 19.06.2006
MT avregistrert dato: 26.12.2022