Legemiddelvisning

Kuvan - 100 mg

Oppløselig tablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Kuvan
Virkestoff: Sapropterindihydroklorid
Legemiddelform: Oppløselig tablett
Styrke: 100 mg
Pakning: Flaske 120 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: A16AX07
Varenummer: 103009

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.11.2009
MT-status: Markedsført
Innehaver: BioMarin International Limited
MT-nummer: EU/1/08/481/002
MT-dato: 02.12.2008

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 25199.75
Maksimal utsalgspris for apotek: 32165.90
Trinnpris: -
Refusjonspris: -