Legemiddelvisning

Otezla - 30 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Otezla
Virkestoff: Apremilast
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 30 mg
Pakning: Blisterpakning 56 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L04AA32
Varenummer: 181713

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.07.2015
MT-status: Markedsført
Innehaver: Amgen Europe B.V. (2)
MT-nummer: EU/1/14/981/002
MT-dato: 15.01.2015

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 6994.90
Maksimal utsalgspris for apotek: 8954.70
Trinnpris: -
Refusjonspris: -