Legemiddelvisning

Giona Easyhaler - 200 mikrog/ dose

Inhalasjonspulver

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Giona Easyhaler
Virkestoff: Budesonid
Legemiddelform: Inhalasjonspulver
Styrke: 200 mikrog/ dose
Pakning: Inhalator 200 doser
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: R03BA02
Varenummer: 094452

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.05.2005
MT-status: Markedsført
Innehaver: Orion Corporation - Espoo
MT-nummer: 03-2341
MT-dato: 02.09.2004

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 226.62
Maksimal utsalgspris for apotek: 325.20
Trinnpris: -
Refusjonspris: 325.20