Legemiddelvisning

Brilique - 90 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Brilique
Virkestoff: Tikagrelor
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 90 mg
Pakning: Endoseblisterpakning 100x1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: B01AC24
Varenummer: 056183

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.03.2011
MT-status: Markedsført
Innehaver: AstraZeneca AB (2)
MT-nummer: EU/1/10/655/006
MT-dato: 03.12.2010

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 989.03
Maksimal utsalgspris for apotek: 1297.30
Trinnpris: -
Refusjonspris: 1297.30