Legemiddelvisning

Amlodipin Actavis - 5 mg

Tablett

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Amlodipin Actavis
Virkestoff: Amlodipinmesilatmonohydrat
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 5 mg
Pakning: Blisterpakning 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C08CA01
Varenummer: 017196

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Midlertidig utgått
Markedsføringsdato: 01.05.2004
MT-status: Midlertidig utgått
Innehaver: Actavis Group PTC ehf
MT-nummer: 03-2144
MT-dato: 04.03.2004

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 27.00
Maksimal utsalgspris for apotek: 70.70
Trinnpris: 70.70
Refusjonspris: 70.70