Legemiddelvisning

Fulvestrant Medical Valley - 250 mg

Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Fulvestrant Medical Valley
Virkestoff: Fulvestrant
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte
Styrke: 250 mg
Pakning: Ferdigfylt sprøyte 2x5 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L02BA03
Varenummer: 429799

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.01.2021
MT-status: Markedsført
Innehaver: Medical Valley Invest AB
MT-nummer: 20-13339
MT-dato: 12.10.2020

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 4773.44
Maksimal utsalgspris for apotek: 6152.20
Trinnpris: 4011.60
Refusjonspris: 4011.60