Legemiddelvisning

Atenolol Viatris - 100 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Atenolol Viatris
Virkestoff: Atenolol
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 100 mg
Pakning: Blisterpakning 2x49 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C07AB03
Varenummer: 134376

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.11.2022
MT-status: Markedsført
Innehaver: Viatris Limited
MT-nummer: 0000-07388
MT-dato: 16.02.1989

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 112.67
Maksimal utsalgspris for apotek: 179.90
Trinnpris: 179.90
Refusjonspris: 179.90