Legemiddelvisning

Ramipril Hexal - 5 mg

Tablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Ramipril Hexal
Virkestoff: Ramipril
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 5 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C09AA05
Varenummer: 598474

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.10.2015
MT-status: Markedsført
Innehaver: Hexal A/S
MT-nummer: 03-2355
MT-dato: 19.04.2004

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 68.46
Maksimal utsalgspris for apotek: 123.50
Trinnpris: 123.50
Refusjonspris: 123.50