Legemiddelvisning

Letrozol Orifarm - 2.5 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Letrozol Orifarm
Virkestoff: Letrozol
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 2.5 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L02BG04
Varenummer: 501872

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.07.2011
MT-status: Markedsført
Innehaver: Orifarm Generics (3)
MT-nummer: 09-6619
MT-dato: 23.09.2010

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1281.61
Maksimal utsalgspris for apotek: 1670.30
Trinnpris: 1099.50
Refusjonspris: 1099.50