Legemiddelvisning

Sarclisa - 20 mg/ ml

Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Sarclisa
Virkestoff: Isatuksimab
Legemiddelform: Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 20 mg/ ml
Pakning: Hetteglass 1x5 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L01XC38
Varenummer: 458904
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.11.2020
MT-status: Markedsført
Innehaver: Sanofi-aventis groupe
MT-nummer: EU/1/20/1435/001
MT-dato: 30.05.2020

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 6144.16
Maksimal utsalgspris for apotek: 7908.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: -