Legemiddelvisning

Trisenox - 2 mg/ ml

Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Trisenox
Virkestoff: Arsentrioksid
Legemiddelform: Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 2 mg/ ml
Pakning: Hetteglass 10x6 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L01XX27
Varenummer: 075679

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.10.2020
MT-status: Markedsført
Innehaver: Teva B.V.
MT-nummer: EU/1/02/204/002
MT-dato: 05.03.2002

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 42786.49
Maksimal utsalgspris for apotek: 54589.00
Trinnpris: -
Refusjonspris: -