Legemiddelvisning

Drontal vet - 230 mg / 20 mg

Tablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Drontal vet
Virkestoff: Pyrantelembonat / Prazikvantel
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 230 mg / 20 mg
Pakning: Blisterpakning 24 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QP52AA51
Varenummer: 080447

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.08.2011
MT-status: Markedsført
Innehaver: VETOQUINOL SA
MT-nummer: 1994-03335
MT-dato: 14.05.1996

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -