Legemiddelvisning

EpiPen - 300 mikrog

Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: EpiPen
Virkestoff: Adrenalin
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn
Styrke: 300 mikrog
Pakning: Sylinderampulle i autoinjektor 2x1 dose
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: C01CA24
Varenummer: 573764

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.09.2012
MT-status: Markedsført
Innehaver: Meda - Asker
MT-nummer: 05-3523
MT-dato: 18.11.2005

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 852.94
Maksimal utsalgspris for apotek: 1123.70
Trinnpris: -
Refusjonspris: 1123.70