Legemiddelvisning

Privigen - 100 mg/ ml

Infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Privigen
Virkestoff: Humant normalt immunglobulin (IV Ig)
Legemiddelform: Infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 100 mg/ ml
Pakning: Hetteglass 1x200 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: J06BA02
Varenummer: 126707

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.03.2011
MT-status: Markedsført
Innehaver: CSL Behring GmbH (2)
MT-nummer: EU/1/08/446/003
MT-dato: 25.04.2008

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 16019.80
Maksimal utsalgspris for apotek: 20461.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: -