Legemiddelvisning

Kivexa - 600 mg / 300 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Kivexa
Virkestoff: Abakavirsulfat / Lamivudin
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 600 mg / 300 mg
Pakning: Blisterpakning 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J05AR02
Varenummer: 019938

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.04.2005
MT-status: Markedsført
Innehaver: ViiV Healthcare BV (1)
MT-nummer: EU/1/04/298/002
MT-dato: 11.01.2005

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 3316.76
Maksimal utsalgspris for apotek: 4265.10
Trinnpris: -
Refusjonspris: -