Legemiddelvisning

Lunixen -

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Lunixen
Virkestoff: Valerianarot
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke:
Pakning: Blisterpakning 28 stk
Reseptpliktig: Nei
Reseptgruppe: F
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: N05CM09
Varenummer: 553096

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.04.2019
MT-status: Markedsført
Innehaver: Tilman s.a.
MT-nummer: 18-12295
MT-dato: 14.11.2018

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -