Legemiddelvisning

Erbitux - 5 mg/ ml

Infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Erbitux
Virkestoff: Cetuksimab
Legemiddelform: Infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 5 mg/ ml
Pakning: Hetteglass 1x20 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L01XC06
Varenummer: 397494

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.09.2007
MT-status: Markedsført
Innehaver: Merck Europe B.V.
MT-nummer: EU/1/04/281/003
MT-dato: 20.02.2007

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1804.04
Maksimal utsalgspris for apotek: 2347.70
Trinnpris: -
Refusjonspris: -