Legemiddelvisning

Ferinject - 50 mg/ ml

Injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Ferinject
Virkestoff: Jern(III)karboksymaltose
Legemiddelform: Injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 50 mg/ ml

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Utgått
Markedsføringsdato: 01.08.2011
MT-status: Markedsført
Innehaver: Vifor France SA
MT-nummer: 09-7172
MT-dato: 26.10.2010