Legemiddelvisning

Asasantin Retard - 200 mg / 25 mg

Kapsel med modifisert frisetting, hard

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Asasantin Retard
Virkestoff: Dipyridamol / Acetylsalisylsyre
Legemiddelform: Kapsel med modifisert frisetting, hard
Styrke: 200 mg / 25 mg

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Utgått
Markedsføringsdato: 06.01.2010
MT-status: Avregistrert
Innehaver: Boehringer Ingelheim International GmbH
MT-nummer: 1996-02707
MT-dato: 04.01.1999
MT avregistrert dato: 01.07.2019