Legemiddelvisning

Zarzio - 30 mill E/0.5 ml

Injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Zarzio
Virkestoff: Filgrastim
Legemiddelform: Injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 30 mill E/0.5 ml
Pakning: Ferdigfylt sprøyte med nålebeskytter 5x0.5 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L03AA02
Varenummer: 396805

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2011
MT-status: Markedsført
Innehaver: Sandoz GmbH
MT-nummer: EU/1/08/495/003
MT-dato: 06.02.2009

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1908.82
Maksimal utsalgspris for apotek: 2481.90
Trinnpris: -
Refusjonspris: -