Legemiddelvisning

Repaglinide Accord - 1 mg

Tablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Repaglinide Accord
Virkestoff: Repaglinid
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 1 mg
Pakning: Blisterpakning 120 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: A10BX02
Varenummer: 494912

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.05.2016
MT-status: Markedsført
Innehaver: Accord Healthcare S.L.U.
MT-nummer: EU/1/11/743/008
MT-dato: 22.12.2011

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 164.76
Maksimal utsalgspris for apotek: 246.30
Trinnpris: -
Refusjonspris: -