Legemiddelvisning

Cabometyx - 40 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Cabometyx
Virkestoff: Kabozantinib
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 40 mg
Pakning: Flaske 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L01EX07
Varenummer: 126777

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.12.2016
MT-status: Markedsført
Innehaver: Ipsen Pharma
MT-nummer: EU/1/16/1136/004
MT-dato: 09.09.2016

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 56852.00
Maksimal utsalgspris for apotek: 72522.60
Trinnpris: -
Refusjonspris: -