Legemiddelvisning

Emconcor CHF - 2.5 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Emconcor CHF
Virkestoff: Bisoprololfumarat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 2.5 mg
Pakning: Blisterpakning 28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C07AB07
Varenummer: 181313

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.10.2002
MT-status: Markedsført
Innehaver: Merck AB (1)
MT-nummer: 1999-07738
MT-dato: 08.08.2002

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 27.00
Maksimal utsalgspris for apotek: 70.70
Trinnpris: 70.70
Refusjonspris: 70.70