Legemiddelvisning

Kloramfenikol Santen - 5 mg/ ml

Øyedråper, oppløsning i endosebeholder

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Kloramfenikol Santen
Virkestoff: Kloramfenikol
Legemiddelform: Øyedråper, oppløsning i endosebeholder
Styrke: 5 mg/ ml
Pakning: Endosebeholder 30x0.25 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: S01AA01
Varenummer: 549654

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.04.2016
MT-status: Markedsført
Innehaver: Santen Oy
MT-nummer: 14-10449
MT-dato: 27.10.2015

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 154.53
Maksimal utsalgspris for apotek: 234.20
Trinnpris: -
Refusjonspris: 234.20