Legemiddelvisning

Cetirizin Sandoz - 10 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Cetirizin Sandoz
Virkestoff: Cetirizindihydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 10 mg
Pakning: Blisterpakning 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: R06AE07
Varenummer: 506307

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.06.2007
MT-status: Markedsført
Innehaver: Sandoz - København
MT-nummer: 2001-12068
MT-dato: 03.05.2002

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 89.89
Maksimal utsalgspris for apotek: 150.90
Trinnpris: 55.40
Refusjonspris: 55.40