Legemiddelvisning

Losartan/Hydrochlorothiazide Krka - 50 mg / 12.5 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Losartan/Hydrochlorothiazide Krka
Virkestoff: Losartankalium / Hydroklortiazid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 50 mg / 12.5 mg
Pakning: Blisterpakning 98 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C09DA01
Varenummer: 086426

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.02.2015
MT-status: Markedsført
Innehaver: KRKA Sverige AB
MT-nummer: 05-3718
MT-dato: 12.09.2006

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 399.11
Maksimal utsalgspris for apotek: 545.10
Trinnpris: 114.90
Refusjonspris: 114.90