Legemiddelvisning

Klomipramin Mylan - 10 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Klomipramin Mylan
Virkestoff: Klomipraminhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 10 mg
Pakning: Boks 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N06AA04
Varenummer: 164829

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: Mylan AB
MT-nummer: 0000-07607
MT-dato: 21.01.1991

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 37.09
Maksimal utsalgspris for apotek: 83.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: 83.50