Legemiddelvisning

Tolvon - 30 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Tolvon
Virkestoff: Mianserinhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 30 mg

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Utgått
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Avregistrert
Innehaver: Merck Sharp & Dohme B.V.
MT-nummer: 0000-06696
MT-dato: 15.01.1982
MT avregistrert dato: 31.12.2019