Legemiddelvisning

Aricept - 10 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Aricept
Virkestoff: Donepezilhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 10 mg
Pakning: Blisterpakning 98 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N06DA02
Varenummer: 014763

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.02.2013
MT-status: Har MT
Eksportland: Storbritannia
Innehaver: Orifarm AS
MT-nummer: 13-9427
MT-dato: 15.05.2013

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1073.75
Maksimal utsalgspris for apotek: 1405.30
Trinnpris: 998.20
Refusjonspris: 998.20