Legemiddelvisning

PREXIGE - 100 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: PREXIGE
Virkestoff: Lumirakoksib
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 100 mg

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Avregistrert
Markedsføringsdato: 15.08.2007
MT-status: Avregistrert
Innehaver: Novartis Norge AS
MT-nummer: 06-4053
MT-dato: 03.05.2007
MT avregistrert dato: 02.04.2008